GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau

Email :  c3lyvanlam@camau.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu Trường THPT Lý Văn Lâm